Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældre

Her kan du finde informationer, om mange af de ting Aalborg Kommune kan hjælpe dig med som ældre - det kan for eksempel være boliger, hjemmehjælp eller madservice.

Når du modtager hjælp fra Aalborg Kommune, betragter vi det som et samarbejde, hvor både du og vi har nogle forventninger til hjælpen. Derfor har vi udarbejdet en pjece om nogle af de mest gængse tilbud til kommunens ældre borgere. Den hedder Velkommen til Ældre og Sundhed og beskriver vores værdier og hvad det betyder at bo på plejehjem samt at modtage hjemmehjælp, sygepleje mm. På bagsiden finder du kontaktinformationer som telefonnumre og hjemmesider.